Skip to main content
x

Statistik, Sitasi dan H-Index

JUMLAH SITASI

NO.
NAMA DOSEN TETAP
                         Google scholar
                          Scopus
2014 2015 2016 2017 2018 2019
JUMLAH SITASI
2014 2015 2016 2017 2018 2019
JUMLAH SITASI
1. Sugito 7 3 5 11 18 7 51 0 1 0 0 0 0 1
2. Nurliana 0 0 0 2 3 2 7 0 1 0 0 0 0 1
3. Razali 0 3 2 8 5 5 23 0 1 0 0 0 0 1
4. Rinidar 5 2 5 8 3 4 27 0 0 0 4 0 0 4
5. Dasrul 0 2 1 5 2 4 14 0 0 0 0 0 0 0
6. Yudha Fahrimal 12 8 14 15 31 15 95 4 3 4 1 9 0 21
7. Tongku Nizwan Siregar 6 16 17 31 24 17 111 0 0 0 1 2 3 6
8. Mahdi Abrar 0 4 2 10 9 6 31 0 0 0 0 0 1 1
9. Darmawi 0 5 3 10 19 7 44 0 2 0 3 12 0 17
10. Mustafa Sabri 3 5 3 6 12 4 33 0 0 0 0 0 0 0
11. Muslim Akmal 1 1 6 11 9 12 40 0 0 3 3 0 0 6
12. Muhammad Hambal 1 4 0 8 10 4 27 0 2 0 3 9 0 14
13. Ummu Balqis 4 6 6 15 31 12 74 0 2 0 3 9 0 14
14. T. Reza Ferasyi 0 2 6 7 14 10 39 0 0 0 2 3 2 7
15. Sri Wahyuni 2 5 9 5 4 8 33 0 0 1 2 0 2 5
16. Hasanuddin 2 3 5 6 9 4 29 0 0 0 0 0 0 0
17. Al Azhar 8 7 9 14 24 11 73 4 4 7 6 12 4 37
18. Erwin 0 1 0 9 7 7 24 0 0 2 2 0 0 4
19. M. Hanafiah 2 5 5 4 15 3 34 0 0 0 2 0 0 2
20. Muchlisin 60 137 145 361 277 120 1100 25 65 50 94 112 47 393
21. Samadi 22 19 18 20 32 10 121 18 15 13 16 21 7 90
22. Teuku Zahrial Helmi 0 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
23. Gholib 5 3 6 8 14 10 46 0 0 0 5 2 0 7
Jumlah Sitasi 140 242 269 574 572 283 2080 51 96 80 147 196 66 636
1

 

JUMLAH H-INDEX

NO. NAMA DOSEN TETAP                                H-index
Google scholar Scopus Sinta Score ResearchGate
1. Sugito 5 1 1,68 12,4
2. Nurliana 1 1 0,5 0
3. Razali 3 1 0,43 0
4. Rinidar 3 1 0,89 0
5. Dasrul 3 0 0,61 0
6. Yudha Fahrimal 5 3 6,58 9,68
7. Tongku Nizwan Siregar 6 2 4,65 11,7
8. Mahdi Abrar 4 1 0,75 0
9. Darmawi 4 4 4,84 11,37
10. Mustafa Sabri 4 0 0,36 0
11. Muslim Akmal 4 2 1,8 0
12. Muhammad Hambal 3 3 2,71 11,34
13. Ummu Balqis 5 3 4,36 0
14. T. Reza Ferasyi 4 1 1,79 14,37
15. Sri Wahyuni 5 2 3 0
16. Hasanuddin 1 0 0,44 0
17. Al Azhar 5 3 4,93 8,69
18. Erwin 3 2 1,18 3,79
19. M. Hanafiah 3 1 1,34 0
20. Muchlisin 19 11 61,17 31,12
21. Samadi 8 7 14,69 0
22. Teuku Zahrial Helmi 1 0 0,42 3,87
23. Gholib 3 2 2,45 13,85